De  EURO HOEVE  in Giethoorn had Lakenvelders - Bedrijfsboodschap
Echt, een Oudhollands veeras
 
In de 12e eeuw.
De Lakenvelder is al een oud ras waarvan de bekende geschiedenis in ieder geval teruggaat tot in de 12e eeuw.
 
1642.
Ten tijde dat de 80 jarige oorlog ten einde liep tekende een zekere Francois Ryckhals met potlood op perkament een Lakenvelder koe in een Zeeuws landschap. Helaas is dit perkament niet in ons land te bezichtigen. Het hangt namelijk in het Herzog Anton Ulrich Museum in Braunschweig (Duitsland). Maar het geeft aan, dat er toen ook al koeien waren in ons land gesierd met een "Laken".
 
1648 - 1727.
In het jaar 1966 werd er in het Londense Venduhuis SOTHEBY een schilderij van een Nederlandse schilder geveild. Het betrof hier een doek van de schilder Cornelis Huysmans, die leefde in de periode 1648 - 1727. Op dit doek komt onder meer een zwarte Lakenvelder koe voor.  Veeteeltkundige waarde willen we niet teveel aan dergelijke schilderstukken toekennen. Maar het wil er bij mij ook niet in, dat een landschapsschilder uit die tijd zo'n contrasterende aftekening-als de Lakenvelder nu eenmaal laat zien-, zo maar uit zijn penceel heeft gezogen.
 
1772.
In het jaar 1772 werd in Engeland de Oxford Britisch Dictionary uitgegeven. In dit woordenboek wordt ook een beschrijving gegeven van het begrip "Sheeted Cattle". Vrij vertaald verwoord dit wereldbekende boek dat als : "Zwart vee, uit Nederland afkomstig, met een witte band rondom het lichaam" .
 
1796.
We gaan nu weer een stap verder. In 1805 verscheen in Leiden het boek : "Natuurlijke Historie van Holland", van de hand van professor J. Le Franq van Berkey.  In dit boek besteedt de hooggeleerde schrijver ook aandacht aan de Lakenvelders. Hij doet dit als volgt : "De witlakense koe is een bijzonder ras, dat namelijk geheel zwart is, doch over het middenstel spierwit, zoo dat het schijnt alsof men een wit laken over een zwarte koe heeft gespreid. Dit soort is vrij raar (zeldzaam), men ziet ze niet gemeen (algemeen). Evenwel heb ik er in eene weide bij Noordwijk-Binnen eens 4 fraaye bijeen gezien, met nog andere bijkomenden zoo dat ik gisse, dat de boer hier een ras zocht aan te fokken. In eene weide bij Wilnis onder het Sticht van Utrecht liep in den jare 1796 eene geheele koppel van 15 of 16 koeyen met eenen stier ".
 
1820.
Na de Franse overheersing (1795-1813) begon de heer Joannes Petrus van Rossum gronden aan te kopen tussen Huizen en Naarden in het Gooi. In de daarop volgende jaren stichtte hij daar de Landgoederen Zandbergen en Valkeveen. Uit het boekwerkje : "Tussen Zandbergen en Valkeveen" ontleende ik het volgende : "Naast het kweken en veredelen van allerlei in- en uitheemse planten hield Van Rossum zich ook bezig met de veestapel. De koeien zijn zo gevlekt, dat het lijkt of er een wit dekkleed over hun rug ligt ".
Tot aan de tweede wereldoorlog (1940) werd deze koesoort vaak als bijzondere stoffering van het landschap op Landgoederen gehouden.
Klara, een rode Lakenvelder (van de heer Van Rossum) heeft jarenlang in de Touwenkamp langs de Huizerstraatweg gelopen. De geboorte van haar grote kalf van 180 pond was een bijzondere gebeurtenis, en is in 1820 zelfs beschreven in het tijdschrift "De Buitenman". 
 
1833.
In Frankrijk komt een prent van de drukpers, waarop getekend/geschilderd een zwarte Lakenvelder stier met aan de achterpoten twee witte sokjes. Deze prent heeft als ondertiteling : "Race Hollandaise".
 
1838-1840.
De Amerikaanse Consul in Nederland Mr. D. M. Haight, alsmede de directeur van het circus Barnum & Bailley importeren Lakenvelders vanuit Nederland naar de U.S.A. . Meerdere importen volgen enkele jaren later.
 
1854.
De Nederlandse schilder Marius Adrianus Koekkoek schildert een doek, waarop zowel een rode als een zwarte Lakenvelder koe voorkomt. Het schilderij is gedateerd 1854.
 
1874.
In het Vondelpark in Amsterdam staat het zogenaamde "Groot Melkhuis". De geschiedenis van dit Groot Melkhuis gaat terug tot 1874. Toen was het een boerderij met koeien, die graasden op de weiden in het gebied van het Vondelpark. Mooie koeien waren het, een oud ras, dat men tegenwoordig maar zelden meer ziet : Lakenvelders. Zwarte koeien met een wit dek. Daarbij kwam het melkhuis, dat was het punt waar de boeren uit de omtrek hun melk heenbrachten en vanwaar de melk  dan naar afnemers in Amsterdam werd gebracht.
(Bron : Overname van een publikatie : Vondelpark - Eten en Drinken).
 
1874 en 1878.
In het jaar 1914  stond er een artikeltje in het landbouwtijdschrift "De
Veldbode " over de Lakenvelders van Douairière van Pallant van het kasteel "Keppel" te Laagkeppel.  In dit artikel stond vermeld, dat genoemde Douairière al sinds minstens 40 jaar een kudde fraaie Lakenvelders (ca. 40 exemplaren) in haar bezit heeft.
In hetzelfde landbouwtijdschrift "De Veldbode" meldt de heer van Muilwijk in 1918, dat de veefokker Kooyman uit Peursum in de Alblasserwaard reeds meer dan 40 jaar liefhebber is van de Lakebonte koeien. 
 
1884.
In Amsterdam werd in 1884 een internationale veetentoonstelling gehouden. (De rundveestamboeken in Nederland waren toen nog maar enkele jaren bezig met het keuren en inschrijven van runderen). Een fraai  assortiment vee werd in Amsterdam tentoongesteld. Ook collecties uit Engeland en Frankrijk.
In 1984 stond het blad van het N.R.S. "De Keurstamboeker " stil bij het feit dat het 100 jaar geleden was, dat deze manifestatie werd gehouden. Enkele succesvolle fokkers en enkele prominente dieren worden nog eens voor het voetlicht gehaald. We lezen : "De zwartbonte stier STORM van Baron van Verschuer te Heemstede, was oorspronkelijk gefokt in Groningen. De winnaar van de tweejarige stieren was IJHORST 1, een LAKENVELDER uit Drente, eigen aan W. ter Haar uit Staphorst". 
 
1886.
Een groep veehouders in de Ver. Staten van Amerika met Dutch Belteds (Lakenvelders) richten in1886 "The Herdbook of the Dutch Belted Cattle Association of America" op. En vanaf dat moment werd de registratie ter hand genomen.  
 
1888.
Verder is er nog een afdruk van een ansichtkaart gefotografeerd en uitgegeven door Fa. A. Vissers te 's Graveland in het jaar 1888. De kaart kreeg als ondertitel mee : "Lakenveldsche koeien van A. van Kesteren, Emmaweg in Kortenhoef ". Het is een fraaie foto geworden, waarop een vijftal, kennelijk zwarte Lakenvelders, met mooie brede lakens.  
 
1900.
In de eerste helft van de vorige eeuw stierf het ras in Nederland bijna uit door tuberculose. Met veel moeite is in die periode toch het ras in stand gebleven. Rond 1950 dreigde het koeienras opnieuw uit te sterven omdat er geen sprake meer was van een stamboek.
 
1976
In 1976 werd de Stichting Zeldzame Huisdierrassen in Nederland opgericht. Deze zorgde ervoor dat er weer aandacht kwam voor o.a. de Lakenvelder. De nog aanwezige Lakenvelders werden in 1976 geïnventariseerd. Er bleken er nog slechts 500 te zijn, waarvan een honderdtal met de juiste kleuraftekening.
 
1979
Na bovenstaande inventarisatie werd in 1979 de Fokkersclub voor Lakenvelders ( FCL ) opgericht. Door initiatieven vanuit deze FCL is in 1997 de Vereniging Lakenvelder Runderen opgericht ( VLR ). 
 
1997
Deze in 1997 opgerichte Vereniging Lakenvelder Runderen ( VLR ) heeft de Europese erkenning om stamboekregistratie te voeren. En in dat stamboek zijn nu al meer dan 3000 dieren opgenomen. Thans heeft de VLR een eigen stamboekreglement wat spoort met dat van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat. Deze geeft per rund een registratiekaart af, met daarop de algemene gegevens van de eigenaar en rund en ook de bloedvoering. Bij de jaarlijkse inspectie vanuit de VLR worden de dieren en de bijbehorende registratiekaarten vergeleken. Na akkoord bevinding door de inspecteur, wordt een fokkerijcertificaat aan de registratiekaart toegevoegd. Dit garandeert de echtheid van het betreffende Lakenvelderrund.
 
1999
In 1999 is de Vereniging Lakenvelder Runderen (VLR) begonnen met het uitgeven van een eigen vakblad genaamd : "De LAKENVELDER". Dit blad wat 4 keer per jaar wordt uitgegeven laat eigenaren van Lakenvelders aan het woord, beschrijft Lakenvelder KI stieren, publiceert stamboek- en keuringseisen, toont gegevens van WFK (Waardevolle Fok Koeien) en probeert in te spelen op vragen van leden om ons ras in stand te houden en te verbeteren . 
 
2002
Sinds 2002 verzorgt het FHRS te Leeuwarden de computermatige registratie van bijna alle Lakenvelder Runderen in Nederland. Het FHRS is sinds 1993 officieel erkend als rundveestamboek. Het reeds bestaande Stamboekprogramma is uitgebreid met speciaal op Lakenvelders gerichte modules, maatwerk dus.
 
Voor alle vragen aangaande de VLR, op het gebied van lidmaatschap, ras, fokken, oorsprong en alle andere vaktechnische aangelegenheden :  stuur een e-mail aan de secretaris / inspecteur, de heer H. DERKSEN in EEFDE en u krijgt binnen een week antwoord  : Derksen.vlr@12move.nl
 
 
* Bovenstaande gegevens zijn afkomstig uit eerdere publikatie's in o.a. ZELDZAAMhuisdier,  het vakblad " De LAKENVELDER", e.d. . Waaronder informatie van de hand van de heer G. Kruizinga. Met dank daarvoor.
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
 
De LAKENVELDER werd jarenlang met uitsterven bedreigd.
Inmiddels is het tij gekeerd.
 
Jaarlijks worden nu zo'n ruim 1000 kalveren geboren en is een goede spreiding in de bloedlijnen mogelijk ! 
 
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
 
Hier onder op de kaart, en bij de rode stip, is de Euro - Hoeve  te vinden. 
 
Website Builder
mogelijk gemaakt
door Vistaprint
Algemene voorwaarden MapQuest Kaarten/routebeschrijvingen dienen alleen ter informatie. Alle risico is voor de gebruiker. MapQuest, Vistaprint en hun leveranciers zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, kwaliteit van de wegen, snelheid of gebruikersvriendelijkheid.